ÔNG VÀ CHÁU

By Phạm Thanh Cải

 

 

Bố mẹ cháu bận làm
Vội đi từ sáng sớm
Cháu thường ngủ dậy muộn
Nên ở nhà với ông


Mặt trời mọc đằng đông
Ghé mắt qua cửa sổ
Len vào trong giường nhỏ
Gọi: Bé ơi sáng rồi!

Bé toét miệng ra cười
Đôi môi hồng xinh thế
Bé nhón chân rất nhẹ
Chạy ào ôm cổ ông!

Bé tíu tít gọi ông
Thơm lên vai lên má:
- Ông ơi cháu thích quá
Theo ông đi ra vườn

Đây cúc vàng thơm hương
Này đây hồng mới nở
Này đây cây gì nữa
Sao nó chẳng có hoa?

Ông ôm cháu cười xoà
Là cây cảnh cổ thụ
Sống ở chậu nho nhỏ
Mà trên trăm tuổi rồi!

Cháu nhìn ông nhoẻn cười
Cây như ông vậy nhỉ
Ông cũng cao tuổi thế
Là cổ thụ nhà ta!

Lính thuỷ

More...